En opståen brand i etageejendom kan have enorme konsekvenser for beboere, ejer og driften. De fleste brande opstår i lejligheder eller kælderen og deraf udvikler de fleste sig heldigvis ikke meget videre. I nogen tilfælde sker det dog at branden tager fat og spreder sig til nabolejligheder og når først branden er i taget, kan dette udvikle sig til en omfattende brand med fatale konsekvenser.

Et sørgeligt eksempel er ejendommen i Vanløse, E/F Grøndalsbo der er placeret på Godthåbsvej, Grøndal Parkvej og Gudenåvej. D. 25. marts 2022 udbredte sig her en voldsomt brand, der har medført nedrivning af hele byggeriet, da intet stod til at redde. Tagbranden spredte sig med enorm hastighed og endte med at tage fat i 16 af bygningens opgange og videre ned igennem etagerne. 90 boliger blev berørt og hvis branden ikke pådrog skade i lejlighederne, gjorde soden eller det store slukningsarbejde af beredskabet, der havde svært ved at kontrollere branden.

En kombination af en ældre ejendom og renoveringer gennem tiden hvortil brandsikkerhed ikke har været i fokus. Dette medførte beredskabet ikke kunne stoppe branden selvom den første automobilsprøjte allerede var på stedet 4 minutter efter brandalarmen gik hos beredskabet.

Der er meget som beboere, ejer og driften kan gøre, for at sikre større brandsikkerhed og at en lille brand ikke udvikler sig hurtigt videre, brandsikring er alles ansvar.

Ydermere er det vigtigt, at brandsikring af ejendommen løbende kontrolleres og vedligeholdes. Man kan blandt andet have fast eftersyn og gennemgang af adgangsveje, fulgtveje, branddøre og røgalarmer.

Få fortaget en brandteknisk gennemgang af certificeret brandrådgiver

Som forening og beboer kan det være uoverskueligt, at se hvor man i ejendommen kan udbedre eller forbedre brandsikkerheden.

Generelt må det anbefales, at man tager fat i en brandrådgiver, hvis man skal have undersøgt mulighederne for bedre brandsikkerhed i ejendommen.

En gennemgang af eksisterende byggetilladelser, lovlige forhold hertil og en fysisk gennemgang af ejendommen af en certificeret brandrådgiver, kan give et retvisende billede af hvad man som ejer, forening og beboer kan gøre. Efter en gennemgang af ejendommen vil modtage en brandteknisk rapport der vil belyse kritiske punkter og tiltag til brandtekniske udbedringer i prioriteringer.

En brandteknisk rapport kan blandt andet belyse:

 • Udearealer
 • Brandveje
 • Adgangsveje
 • Indsatstaktisk forhold
 • Redningsforhold
 • Brandvægge, brandsektions- og brandcellevægge
 • Røgtætningsvægge
 • Brandtætninger
 • Kælder- og loftsarealer
 • Flugtveje og døre
 • Røgudluftningsåbninger
 • Stigrør
 • M.v.

Af brandteamet, Rådgivende Ingeniører Eibye Rådgivning ApS