Glædelig nyhed!

Sammen med NOVA5 har vi netop underskrevet kontrakt med Hvidovre Kommune på et nyt projekt om udvidelse Klub Nord på Hvidovregade 20 

Klub Nord er et tilbud til børn efter skoletid med opholdsrum inde og dyrehold ude og består af en gammel villa med diverse tilbygninger.
Den nye udvidelse af Klub Nord består af en ny tilbygning på 195 m2 samt mindre ombygninger i de eksisterende bygninger.
Tilbygningen skal indeholde stort fælles opholdsrum med hjemlig karakter, som skal bruges til at skabe nærvær, ro og hygge, hvor børn og unge kan ’hænge ud’, hvor samtaler er omdrejningspunktet. Derudover skal der etableres kontor og diverse birum herunder toiletter, depoter o.l.
Vi skal ligeledes foretage ombygning af den eksisterende bygningsmasse, så børnene får mere plads at udforske på samt renovere og udføre vedligeholdelsesarbejder ifm. toiletter, garderobe mv.

Det er Hvidovre Kommunes ambition at styrke bæredygtighed i kommunen ved at bygge miljørigtigt og reducere udledning af CO2. Derfor vil vi bruge ressourcer på bæredygtighedsrådgivning, hvor vi vil arbejde med LCA og cirkulært byggeri gennem genbruge af gule teglsten og muligvis andre materialer fra et andet nedrivningsprojekt i kommunen til dette projekt.

Eibye Rådgivning og NOVA5 er totalrådgiver og vil udarbejde idéoplæg frem til udførelsesprojekt inkl. håndtering af udbud. Vi vil i fællesskab være ansvarlig for fagtilsyn og projektopfølgning ifm. aflevering samt IKT, tid og økonomi, brugerinddragelse, bæredygtighed inkl. LCA, AMK, tilgængelighed og aflevering. Dette arbejdes udføres i tæt samarbejde med NOVA5 og underrådgiverne Eibye Rådgivning, som vil varetage alle ingeniørfaglige discipliner inkl. byggeledelse.