Artikler

Energibesparelse

Igennem de seneste år er der blevet rettet større og større opmærksomhed på verdens energiforbrug,...

Tilstandsvurdering

Når bestyrelsen i en boligforening skal styre økonomi og vedligeholdelse af en ejendom er det...

Tagboliger på godt og ondt

Gennem det seneste par år er interessen for at udnytte de tomme loftsarealer i ejendommene...

Tagudskiftning, skifer

Indledning I gamle dage brugte man ikke så mange forskellige byggematerialer, som man gør i...

Sikkerhedskoordinering

Indledning I de senere år, hvor aktivitetsniveauet i byggeriet er meget højt, har der været...

Ressourcebesparelser i byfornyelsen

Hvilke ressourcer indgår i byggeri? Der indgår mange forskellige ressourcer i en byggeproces. De mest...

Planlægning af vand- og varmeinstallationer

I forbindelse med etablering af varme- og brugsvandsanlæg i ældre ejendomme er der mange hensyn,...

Altaner

Opbygning af altaner Altaner har været brugt til udsmykning af facader gennem de seneste 150...

Kvalitetssikring

Indledning I disse år, hvor aktivitetsniveauet i byggeriet er meget højt, bliver der trukket arbejdskraft...

Facadeafrensning

Afrensning af murværk i facader Der findes flere forskellige metoder til afrensning af facademurværk. Valget...

Etablering af tagboliger

Der er i disse år skabt en stor bevågenhed omkring udnyttelse af eksisterende loftsrum, hvor...

Skal vinduerne istandsættes eller udskiftes?

Gennem længere tid er det blevet debateret i blandt andet dagspressen, hvorvidt man skal istandsætte...