Tilstandsvurdering

Bestyrelserne i boligforeninger og andre bygningsejere har brug for at få et redskab til at styre vedligeholdelsesindsatsen. Dels for at sikre, at bygningerne holdes i god stand, og dels for at minimere udgifterne til vedligeholdelsen.

Tilstandsvurderingen udarbejdes efter at der er hentet oplysninger om bygningens konstruktioner og installationer hos myndighederne. Der foretages en grundig gennemgang af hele bygningen, og der besigtiges et passende antal lejligheder, jævnt fordelt i hele bygningen.

Herefter udarbejdes selve tilstandsvurderingen, hvor bygningsdelene beskrives, deres tilstand vurderes, og der gives forslag til vedligeholdelse og forbedringer inkl. prisoverslag.

Typisk bliver alle de foreslåede arbejder samlet og prioriteret i et langtidsbudget, som kan strække sig over 10 år.