Etablering af altaner

Der er i øjeblikket stor interesse for at etablere altaner på eksisterende bygninger, og myndighederne tillader mere vidtgående ændringer af bygningernes facader, end de tidligere har gjort.

Vi hjælper boligforeningerne med at designe altanløsningerne, vi ansøger kommunerne om tilladelse, og vi dimensionerer altanerne. Vi indhenter også tilbud på etableringen, og vi styrer processen igennem hele forløbet.