Dimensionering af bærende konstruktioner

Vi udarbejder statiske beregninger for etablering af nye konstruktioner, for ændringer af eksisterende konstruktioner og for eftervisning af eksisterende konstruktioners bæreevne.

Beregningerne følger anvisningerne i EURO-code normerne, og der er altid mindst en uvildig kontrollør på beregningerne.