Projektering

Et godt projektmateriale beskriver de arbejder, som skal udføres, både hvad angår materialevalg og udførelsesmetoder. Projektet skal sikre, at de bydende entreprenører har det samme grundlag for deres tilbud.

Projektet består af mange forskellige dele, som til sammen beskriver hele opgaven. Der er administrative forskrifter, arbejdsbeskrivelser, tidsplaner, tilbudslister, tegninger, udbudskontrolplaner m.v.

Hvis projektmaterialet er tilstrækkeligt godt, kan byggeledelsen styre byggeriet lettere og bedre.