Andelsvurdering

I forbindelse med salg af andelslejligheder udarbejder vi en oversigt over udførte forbedringer i lejligheden, og vi foretager afskrivninger efter ABF’s regler.

Vores procedurer sikrer, at besigtigelse og godkendelse af andelsvurderingen sker effektivt og uden unødigt tidsforbrug.