Energibesparende foranstaltninger

Der findes mange forskellige tiltag, der kan spare på ejendommens energiforbrug, og forbrug af andre ressourcer. Dels kan man vælge lamper, som bruger mindre energi, og man kan vælge blandingsbatterier og toiletter, som forbruger mindre vand, og dels kan man installere solceller og vindmøller, som kan producere energi.

Man kan også finde byggematerialer, som har en bedre livscyklus, og som forbruger mindre energi i forbindelse med produktion og bortskaffelse.

Vi ser det som en naturlig ting, at vi vælger de mest ressource besparende byggematerialer i vores projekter, og vi følger altid anvisningerne for, hvor meget isolering, man skal bruge i de forskellige bygningsdele. Vi indarbejder også energiproducerende elementer, hvis der er mulighed for det.