Udskiftning af kloak

Som følge af de voldsomme regnskyl, som vi har oplevet gennem de seneste år, er der mange, der oplever problemer med deres kloakker. Problemerne kan give anledning til opfugtning af kældre m.v., ligesom der kan være rotter i kloakken.

På baggrund af en TV-inspektion af ejendommens kloakker fastlægger vi omfanget af udskiftning af kloakken, og v vurderer, om der kan benyttes mindre vidtgående istandsættelsesmetoder, som for eksempel strømpeforing af dele af kloakken.