Byggeledelse og fagtilsyn

Byggeledelse omfatter styring af tid, pris og kvalitet. Forudsætningen for en god styring er et godt projektmateriale, som fastlægger materialevalg og arbejdsmetoder. Der afholdes jævnlige byggemøder, og der udføres løbende fagtilsyn, som består i at registrere det udførte arbejde, og dokumentere kvaliteten. Der udarbejdes tilsynsnotater og afleveringsprotokoller.

De månedlige fakturaer fra entreprenørerne bliver efterregnet og godkendt, så styringen af økonomien følger det aktuelle stade af byggeriet. Økonomien samles i et teknisk byggeregnskab, når byggeriet er afleveret og godkendt.